Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är:
• Att utifrån kundens krav, och utifrån åkeriets egna resurser och förutsättningar,
erbjuda marknaden vägtransporttjänster med minsta möjliga påverkan på miljön.
• Att värna om den ytter och inre miljön inom åkeriet utifrån de egna resurserna.
• Att ha kontroll på, och efterleva alla gällande lagar.
• Att ständigt sträva efter att förbättra vårt miljöarbete.

Sveriges Åkeriföretag
Start