top of page

MILJÖPOLICY

Expresstransport AB är, sedan 2008, miljödiplomerade av Jönköpings kommun. Vi genomgår årliga miljörevisioner för att bibehålla diplomeringen och verka för ett bättre klimat. Med utgångspunkt från våra egna, omvärldens och kundens krav och förväntningar eftersträvar vi miljöeffektiva tjänster vid varje transport.

Företaget ska;

-          Se till att alla personal är väl informerade om företagets miljöpolicy.

-          Motivera personal till ett aktivt deltagande i miljöarbetet.

-          Hålla oss uppdaterade gällande lagar och förordningar inom miljö samt se till att dessa följs.

-          Sträva efter att minimera tomgångskörning.

-          Verka för högre utnyttjande av fordon för att på så sätt minska den relativa miljöpåverkan
           och förbättra lönsamheten.

-          Källsortera allt internt avfall.

-          Sträva efter att minimera pappersförbrukningen vid dokumenthantering.

-          Vid inköp av kontorsmaterial, bildelar, arbetskläder eller andra produkter ska

           miljöperspektivet alltid prioriteras.

-          Ständigt sträva efter utveckling inom miljöarbetet.

 

bottom of page